Afrikalılardan Kurulan Sömürge Ordusu

Günümüzde olduğu gibi tarihte de Afrika kıtası, Avrupa ve Ortadoğu’da tarih boyunca kurulan medeniyetler için hayati önem taşımıştır. Emevi, Abbasi, Fatımi, Memlüklü ve Osmanlı devletleri kıtanın büyük bir bölümünde hüküm sürmüştür.

BAŞLIK: Afrikalılardan Kurulan Sömürge Ordusu

Bütün bu Müslüman devletlerin hakimiyeti esnasında Afrika yerlilerinden çok az bir kısmı başka diyarlara götürülmüştür. Fakat Avrupalıların sadece Amerika kıtasına ayak basmaları bile milyonlarca Afrikalının yaşamlarını altüst etmiştir. Sömürgeci Avrupa devletleri dünyada nereye ayak bastılarsa zulümlerini ve karın tokluğuna çalışmak zorunda bıraktıkları Afrikalıları cephelerde savaştırmak üzere götürmeye başladılar.

19. yüzyıla gelindiğinde sömürgeci Avrupa devletleri Afrikalı insanları köle olarak kullanmaktan vazgeçtiler. Artık Afrika ülkelerini sömürge olarak değil kendi mülkleri olarak görmeye başladılar. İşe kendi kurdukları para, silah ve kıymetli eşyalar karşılığında köle temin eden kukla yönetimlerini devirerek başladılar. Ve yeni kurdukları yerli ordularla kendilerine karşı direnenleri katlettiler. Kendi yurtlarının Avrupalılar tarafından işgalinde kullanılan Afrikalı askerler artık kıtaları dışındaki cephelere de sevk edilmeye başlandı.

Avrupalılar yaptıkları anlaşmalarla sadece kendi bölgelerindeki asayişi sağlamak için bu askerli kullanacaklarını söylemelerine rağmen büyük kitleler halindeki orduları Osmanlı dahil birçok devlete karşıda savaştırılmak üzere silah altına aldılar.

Birinci Dünya Savaşı Avrupa’da başlasa da bunun en ağır yükünü sömürge altındaki toplumlar çekmiştir. Fransızlara göre bu askerler tamamıyla gönüllülerden oluşuyordu ama Müslümanlar bunun doğru olmadığını ve yerlilerin zorla silah altına alındığını söylüyorlardı.

Birinci Dünya Savaşına zorla sürüklenen Müslüman Afrikalı askerlerden 100.000 tanesi cephelerde öldü. Hiçbirisi için cenaze merasimi yapılmadı.

Ama Hristiyan ve Yahudi askerler için istihdam edilen papazlar ve hahamlar cephelerde ölen dindaşları için sürekli işbaşındaydılar.

Savaşın ardından ölenlerin yakınlarına yada cepheden sağ olarak dönen askerlere hiçbir hak tanınmayarak ülkelerine geri gönderildiler. Daha sonraki yıllarda da yüzbinlerce Afrikalı savaşlarda kullanılmak üzere zorla alıkonuldu.

Karşı çıkanların sadece kendileri öldürülmedi aynı zamanda köyleri de yıkılıp ateşe verildi.

Sömürgeciler topladıkları Müslüman askerlerin aralarındaki dini duyguları yok edip organize olmalarını engellemek için sürekli kabilecilik duygusunu gündemde tuttular. Askerlerin komutasında sorunlar çıkmaya başlayınca Avrupalı devletler cephelere sürdükleri Müslüman askerlerin hizmetlerine karşılık onlar adına önemli merkezlerde camiler inşa etmeye başladılar.

Almanlar, Fransızların safında savaşan Afrikalı Müslümanlardan esir aldıkları askerleri Berlin’de bir kampta toplayıp onları kendi saflarına çekebilmek için Osmanlı mimarisi tarzında büyük bir cami inşa ettirdiler. Hatta bu kamplarda İslami eğitim dahi verdiler.

Göz boyamak için kurulan cami

Bunun üzerine Fransızlar da harekete geçti. Paris’te elli yıldır yapımı düşünülen ve Ermenilerin aleyhte propagandaları yüzünden yapılamayan cami projesi derhal hayata geçirildi. Birinci Dünya Savaşı dolayısıyla Paris Cami’nin inşası gecikmişse de General Joseph Simon komutasında Marne bölgesinde 25 bin Afrikalı askerin burayı savunarak zafer elde etmeleri bu süreci hızlandırdı.

Devlet başkanları dahil tüm sömürge valileri bu girişimleri desteklediler.

Avrupalılar için Afrikalılardan kurulan sömürge ordusu kurmak için asker alma süreci artık her fırsatta kullanılır hale gelmişti. 1921-1926 yılları arasında Fas’ın Rif bölgesinde bağımsızlık mücadelesi başlatan Abdulkerim’in üzerine Faslı Müslümanlardan 100 bin asker gönderildi.

İkinci Dünya Savaşı’nda bir milyona yakın Afrikalı Müslüman asker Fransa tarafından cephelere sevk edildi.

1957 yılında silah altına alınan 225.000 Cezayirli asker Fransa’ya karşı mücadele eden kendi soydaşlarına karşı savaştırıldı.

Yine Fransa, Almanya cephesine yüz binlerce Afrikalılardan Kurulan Sömürge Ordusu askeri sevk etmiştir. Bunlar Tunuslu, Cezayirli, Faslı, Senegalli, Malili, Gineli, Orta Afrikalı ve kıtanın diğer bölgelerinden toplanarak yetiştirilen askerlerdi ve birçoğu cephelerde öldü.

Geri dönenler ise altmışlı yıllarda ülkelerinin sözde bağımsızlık ilanının ardından aldıkları kısıtlı maaşları da kaybettiler. Ama kısa süre sonra tekrar bu maaşlarını almaya başladılar.

Bugün bile birçok Afrika ülkesinin yeraltı kaynakları gibi insan gücüde sömürülmektedir. Başta Fransa ve İngiltere olmak üzere tüm sömürgeci güçler kıtanın kanını emmeye devam edebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ve milyonlarca Afrikalının kanına girilen binlerce olay tahin karanlık sayfalarında yer alıyor.

Allah, Afrikalı kardeşlerimize bu zulüm saltanatını biran önce yıkmayı nasip etsin. Bizlere de onlara büyük destekçiler olmayı nasip etsin.

Batı Hakkında Videolarımız: https://bit.ly/2BUXDct

İslam Dünyası Videolarımız: https://bit.ly/2E22bAn

Bir yanıt yazın