Ali ra.’a Sorarlar: “İlim mi Üstün Yoksa Mal mı?”

İlmin kapısı Ali ra.’dan güzel kıssa.

Rivayet edildiğine göre; 20 kişi tek tek Ali ra.’ın yanına gelerek aynı meseleyi sordular.

Soru şu idi: “Ya Ali ilim mi üstün,yoksa mal mı?”

Ali ra. “ilim üstündür” şeklinde cevap vermiş, fakat delil istemeleri karşısında ilmin üstünlüğünü şu şekilde ortaya koymuştur:

– İlim maldan üstündür. Zira ilim seni korur, halbuki sen malı korursun..

İkinci kişiye verdiği cevap.

– İlim harcandıkça artar, mal harcandıkça azalır…

Ve devamla diğerlerine cevap verir: 

– İlim sayesinde düşmanlar dost olur, fakat mal öyle değil. 

– İlim dünyadan uzaklaştırır, ahirete yaklaştırır, mal ise böyle değildir.

– Ölüm sebebiyle ilim, sahibinin mülkiyetinden çıkmaz, fakat mal böyle değildir.. 

– İlim sahibine sirayet eden bir nurdur. Mal ise buna muhaliftir.

– İlim Allah’ın kelamından çıkar. Mal ise topraktan çıkar. 

– İlim peygamber (a.s) sevgilisidir. Mal ise Nemrut, Firavun, Haman ve Karunların sevgilisidir. 

– İlim kendine hizmet edilendir. Mal ise hizmet edendir. 

– İlim ruhun gıdasıdır, mal ise cesedin gıdasıdır. 

– Ürkme zamanlarında ilim sana arkadaş olur, mal ise sana ürküntü verir. 

– Yolculukta ilim senin arkadaşındır. Mal ise yolculukta senin düşmanındır.

– Tek başına ilim tatsız da olsa kurtulmana sebep olur, fakat mal böyle değildir. 

– İlim Peygamberlerin mirasıdır. Mal ise eşkıyanın mirasıdır. 

– Kıyamet gününde ilmi hesabı yoktur. Fakat malın helal ise hesabı, haram ise azabı vardır. 

– İlmin sahibi şefaat edecek, malın sahibi ise şefaat edilecektir. 

– İlim sahibi asla unutulmaz, fakat mal sahibi unutulur. 

– İlim kalbi nurlandırır, mal ise karartıp katılaştırır. 

– İlim sahibi Allah’a kulluğu, mal sahibi ise ilahlığı iddia eder..(Firavun da olduğu gibi).

Ali ra. bu şekilde o soru soranlara ayrı ayrı tatminkar cevaplar verdikten sonra: “Bu konuda bana daha soru sorsaydınız yaşadığım müddet başka başka cevaplar verirdim” der.

Bir yanıt yazın