Bu Yazıyı Okuyunca Kimseyle Küs Kalamayacaksın!

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:

   Birbirinizle ilginizi kesmeyin, birbirinize (küserek) sırtınızı dönmeyin, birbirinize düşmanlık etmeyin ve birbirinize hasetlik etmeyin. Ey Allah‘ın kulları! Kardeş olunuz. Bir müslümanın din kardeşi ile üç günden fazla dargın durması helâl olmaz.(Buhârî – Müslim – EbûDâvûd – Tirmizî)

   Müslümanlar, bir bedenin hücreleri gibidir. Hücreler arasındaki düzensizlik, organlar arasındaki uyumsuzluk ve sistemler arasındaki kopukluk, bedensel dengenin bozulmasına ve sonuçta insanın ölümüne neden olduğu gibi, Müslümanlar arasındaki düzensizlik, gruplar arasındaki kopukluk ve İslâm ülkeleri arasındaki uyumsuzluk da müslümanlar arası dengenin bozulmasına ve sonuçta İslâm birliğinin parçalanıp müslümanlarınmânevî ölümüne neden olur.

   Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:

   Bir müslümanın din kardeşini üç günden fazla terk etmesi (dargın durması) helâl değildir. İki (dargın) müslüman karşılaştıklarında (genelde) biri bir yana, diğeri öbür yana döner. Halbuki onların en hayırlısı, önce selâm vereni (barışanı) dır. (Buhârî – Müslim – Tirmizî)

   Müslümanlar arasında yanlış anlamalardan ve duygusallıktan kaynaklanan küsmeler ve kırgınlıklar olabilir. Eğer bunlar üç günden fazla devam eder ve müslümanlar arasında kopmalara neden olursa, işte bu sakıncalıdır ve günahtır. Çünkü sürekli fırsat kollayan şeytan derhal araya girer, ortamı gerer ve en önemsiz kırgınlıkları bile kine ve düşmanlığa dönüştürebilir. Sağduyulu davranıp şeytanın dürtülerine aldanmayanlar, kısa zamanda duygusallıktan kurtulup içleri rahatlar ve eski ortama dönebilirler ancak, Olayları büyütüp şeytanın dürtülerine aldananlar ise en önemsiz kırgınlıkları bile kin ve düşmanlığa dönüştürüp ortamı gerer ve dargın olduğu kimselerle karşılaştıkları zaman, yüzlerini sağa sola çevirip birbirlerini görmek istemezler.

   Eğer dargınlardan biri nefsini ve şeytanı aşıp barışma amacıyla selâm verirse işte o, Allah katında insanların en hayırlısıdır.

Ya karşıki taraf selâmı almazsa!

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:
   Bir mü’minin, mü’min kardeşinden üç günden fazla kopması (dargın durması) helâl değildir. (Aradan) üç gün geçmişse, onunla mutlaka karşılaşsın ve selâm versin. Eğer selâmını alırsa, ikisi de sevaba ortak olur. Eğer selâmını almazsa, almayan günaha girer ve selâm veren dargın durma günahından kurtulur. (EbûDâvûd)

   Karşı taraf duygusal davranıp selâmı almazsa, melekler selâmı alır, selâmı veren dargın durma günahından kurtulur, ayrıca nefsini ve şeytanı aştığı için çok büyük ecir (sevab) alır.

   İslâm birliğine ve müslümanlar arası dayanışma ruhuna zarar verdiği için Yüce Allah mü’minlerin (inananların) birbirileri ile dargın durmalarını yasaklamıştır. Bu nedenle inanç ve yaşantıları İslâm’a ters düşenlerle dargın durmanın hiçbir sakıncası yoktur. Hatta gençlerin ve çocukların, onların sapık inanç sistemlerinden ve yaşantılarından etkilenmemesi için tebliğ görevinin dışında onlardan uzak durmaları daha hayırlıdır.

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:

   Pazartesi ve perşembe günleri gök kapıları açılır. Din kardeşi ile aralarında düşmanlık bulunanlarla, Allah’a ortak koşanların dışında, (tevbe eden) her kulun günahı bağışlanır. (Meleklere) denir ki: Siz şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar erteleyin, siz şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar erteleyin. (Müslim – EbûDâvûd)

   Her pazartesi ve perşembe günleri gök kapıları açılır ve Allah’a şirk koşanların dışında tevbe eden her kulun günahı bağışlanır. Din kardeşi ile aralarında dargınlık olanlara gelince, Yüce Allah meleklere: “Siz şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar erteleyin, siz şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar erteleyin” buyurur.

   Hiçbir anne ve baba çocuklarının birbiriyle çekişmesini ve küsüp dargın durmalarını istemediği gibi, kuşkusuz Yüce Rabbimiz de kullarının birbiriyle çekişmesini ve küsüp dargın durmalarını istemez ve bu nedenle onlarınbağışlanmasını barışıncaya kadar erteler.

Ya barışmadan ölürlerse!

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:

   Bir müslümanın din kardeşi ile üç günden fazla dargın durması helâl olmaz. Kim bir müslüman kardeşi ile üç günden fazla dargın durur ve o halde ölürse, cehenneme girer. (EbûDâvûd)

   Dargın durmak haram olduğu için inatla dargın durmada yani haram işlemede direnenlerin günahı, sevab-günah dengesini bozabilir ve günahları kadar yanmak üzere cehenneme atılabilirler.

ALINTI

Bir yanıt yazın