Ömer ra.’dan Nasihatler

Ömer İbnul Hattab ra.

Hakkınızda en korktuğum şeyler şunlardır: Vazgeçilmez bir huy haline gelen cimrilik, bırakılamayan heva ve kişinin kendini beğenmesi.

Dinin varsa şereflisin demektir.
Aklın varsa, asaletin var demektir.
Ahlaklıysan, insanlığın da var demektir.
Değilse, sen eşekten daha kötüsün demektir.
Geceyi nasıl geçirdiğime, yani istediğim gibi mi, yoksa istemediğim gibi mi geçirdiğime aldırmam. Çünkü ben, hayrın istediğim şeyde mi, yoksa istemediğim şeyde mi olduğunu bilmiyorum.
Allah’tan korkan, intikam duygusu ile hareket etmez.
Allah’tan sakınan, istediğini yapmaz.
Birisi vadır ki meydana gelmeden önce işleri düşünür ve ne gerekiyorsa onu yapar.
Birisi de vardır ki mütevekkildir. Düşünmez. Bir sıkıntı ve zorlukla karşılaşınca akıl ve tecrübe sahiplerine danışır ve onların görüşlerini kabul eder.
Bir başkası da şaşkındır, kararsızdır. Ne kendisi bir çare bulabilir, ne de yol göstereni dinler.
“Allah’ım! Bütün amelimi salih kıl, onu sadece Senin rızan için yapılmış kabul et ve onda hiç kimseye pay bırakma.”
“Nasihat etmeyen kimselerde hayır yoktur. Nasihat edenleri sevmeyenlerde de hayır yoktur.”
Allah’ım! Beni sıkıntı içinde bırakma, gaflet anında canımı alma ve beni gafillerin arasına sokma.
Geçimin sağlandığı bir meslek, insanlardan istemekten daha iyidir.
Çok gülenin heybeti ve vakarı azalır.
Şaka yapan hafife alınır.
Birşeyi çok yapan, o şeyle tanınır, meşhur olur.
Çok konuşan çok yanılır.
Çok yanılanın hayası az olur.
Hayası az olanın takvası az olur.
Takvası az olanın, kalbi ölür.
Kıyamet günü, hesaba çekilmeden önce kendisinizi hesaba çekin; tartılmadan önce, kendinizi tartın. Çünkü bugün kendinizi hesaba çekmeniz, yarın hesaba çekilmenizden daha kolaydır. Büyük gün için süslenin. “O gün hesap için Allah’a arz olunursunuz. HİÇBIR SIRRINIZ GİZLİ KALMAZ.”
Fırat kıyısında bir koyun kaybolup ölse, korkarım ki Allah kıyamet günü beni ondan sorumlu tutar.

Bir yanıt yazın