Kadına Şiddette Rekor VAHŞİ BATININ (Kadınlar Size Emanet)

Kendi araştırma merkezleri bile şiddetin kaynağını Avrupayı gösterirken neden hala Müslümanlar zan altında!!!
Sanıldığının aksine kadına şiddet ve istismar olayları Müslümanların yaşadığı ülkelerde değilde tam aksine insanlığa kurtuluş olarak örnek gösterilen batı yaşam tarzının olduğu bölgelerde daha fazladır.
Nikahsız ve hiçbir sorumluluk almadan birlikte keyfi yaşam sürmeyi medeniyet olarak aşılamaya çalışan batı toplumu aile olarak çökmüş ve kadınlar kucaklarındaki bebekleri ile sokaklara düşmüş vaziyettedir. Devletlerinin sömürgeyle güçlü olması ve verdiği destek olmazsa belkide açlıktan ölecek olan insanlar kan ve gözyaşı üzerine kurulu düzenlerinin nimetlerini seslerini çıkarmadan kullanmaktan memnunlar.
Müslümanların yaşadığı ülkelerde yaşanan kadına şiddet olayları ise özellikle cinsel saldırılar devlet tarafından bırakılsa hemen oracıkta halk tarafından toplu bir infaz ile cezalandırılabilecek seviyededir. Kesinlikle kabul edilemeyecek bir suçtur. Ayrıca devlete kalmadan insanlar mağdur olan insanlara el uzatıp yardımcı olurlar. Ülkelerini sömüren batılılara inat kardeşlerini yalnız bırakmazlar.
Kadına şiddet ve cinsel istismar ve özellikle tecavüzler İslam dini tarafından kat’i şekilde yasaklanmış ve en ağır cezaya muhatap kılınmıştır.
Yaşanan şiddet olaylarını İslam ile ilişkilendirmek kişilerin dine olan kin ve düşmanlarından başka bir şey değildir.
Rabbim bu tür suçları işlemeyecek seviyede emirlerine uyan ve uygulayan insanlardan olmamızı nasip etsin. Ahiretimizde umduğumuz Cenneti dünyamızda kısmen uygulamayı nasip etsin.
İman üzere yaşayıp iman üzere bir ömür yaşamanız dualarımla. Selametle.
***
“Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır.”[Müslim]

“Sizin en hayırlınız, ehline karşı en iyi davrananızdır. Ben âileme en iyi olanınızım.”[Kütüb-i Sitte, c. 17, s. 214]

“Kadınlara ancak kerîm olanlar ikrâm ederler (değerli olanlar değer verirler); onlara kötülük edenler ise leîm (kötü) kişilerdir.”[İbn Mâce, Edeb 3; Ebû Dâvud]

“Mü’minlerin iman bakımından en kâmil/olgun olanı; ahlâkı güzel olan ve âilesine nâzik davranandır.”[Nesâî, Tirmizî]

“Uğursuzluk yoktur. Ancak üç şeyde uğur olabilir: Kadında, atta, evde.”[Kütüb-i Sitte, c. 17, s. 218]

“Kadınlar, erkeklerin kız kardeşleridir.”[Câmiu’s-Sağîr]

“… Erkek, ailede yöneticidir ve yönetiminden sorumludur. Kadın da kocasının evinde yöneticidir ve elinin altındakilerden sorumludur.”[Buhârî, Müslim]

“En güzel dünya nimeti, insanın sahip olabileceği nimetlerin en hayırlısı: Zikreden dil, şükreden kalp ve insanın iman doğrultusunda (müslümanca) yaşamasına yardımcı olan kadındır.”[Tirmizî]

“Dünya bir metâ’dır. Dünya metâının en hayırlısı sâliha kadındır.”[Müslim, Nesâî]

“Bir mü’min erkek, bir mü’mine kadına buğzetmesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse başka bir huyunu beğenir.”[Müslim]

“Kadın, beş vakit namazını kılar, bir aylık orucunu tutar, nâmusunu korur ve kocasına itaat ederse ona: ‘Hangi kapıdan dilersen oradan cennete gir’ denilir.”[Ahmed bin Hanbel]

“Bana, (dünyanızdan) koku ve kadın sevdirildi. Gözümün nûru ise namazda kılındı.”[Nesâî]

“Sizden biri, hangi düşünceyle hanımını köle döver gibi dövmeye tevessül eder? Akşam olunca aynı yatakta beraber yatmayacaklar mı?” [Buhârî, Müslim]

“Dul kadın kendisiyle istişâre edilmeden evlendirilmemeli, bâkire kız da izni alınmadan nikâhlanmamalıdır.”[Buhârî, Müslim]

“Rasûlullah (s.a.s.), kızın arzusu hilâfına, babası tarafından gerçekleştirilen bazı nikâhları, şikâyet üzerine, iptal etmiştir.”[Buhârî]

“Üç kişi vardır, cennete girmeyecektir: Anne babasının hukukuna riâyet etmeyen kimse; içki düşkünü olan kimse; verdiğini başa kakan kimse.”[Nesâî]

“Kadınlara hayırhah olun, onlara karşı hayır tavsiye ediyorum… Onlara hayırlı şekilde davranın.”[Buhârî, Müslim, Tirmizî]

“Kim kız çocuklarla sınanır (kime kız çocuğu verilir) de onlara güzel bakarsa onlar, onun için ateşe karşı koruyucu perde olurlar.”[Feyzu’l-Kadîr, II/97]

“Kimin üç kızı yahut üç kız kardeşi veya iki kızı, ya da iki kız kardeşi olur da onlara güzel bakar, onlar hakkında Allah’tan korkarsa (onlara haksızlık etmezse), onun için cennet vardır.”[Tirmizî]

“Kadın dört hasleti için nikâhlanır: Malı için, nesebi (soyu) için, güzelliği için, dini için. Sen dindarı seç de huzur bul.”[Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî]

“Allah’ın kadın kullarını Allah’ın mescidlerinden men etmeyiniz.”[Buhari]

“Birinizin hanımı mescide gitmek için izin talep ederse ona engel olmasın (izin versin).”[Buhari]

Bir yanıt yazın