Neme lazım be Sultanım

Kanuni hocası Yahya Efendiye “Bir devlet ne zaman çöker?” diye sorar!.

​“Neme lazım be Sultanım” cevabını alır.

Kanuni bunu pek anlayamaz, açıklamasını yazarak vermesini ister..

Cevabı şöyle olur:

“Sultanım! Bir devlette zulüm yayılsa, haksızlık şayi olsa, işitenler de nemelazım, deyip uzaklaşsalar, sonra koyunları kurtlar değil çobanlar yese, bilenler bunu söylemeyip sussa, gizleseler, fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, kimsesizlerin feryadı göklere çıksa da bunu taşlardan başkası işitmese, işte o zaman devletin sonu görünür.

Böyle durumlardan sonra devletin hazinesi boşalır, halkın itimat ve hürmeti sarsılır, asayişe itaat hissi gider, halkta hürmet duygusu yok olur. Çöküş ve izmihlal de böylece mukadder hale gelir.”
(Mektup halen Topkapı’da sergilenmektedir)

Bir yanıt yazın