İslam Hayatı Kuşatır

Değerli kardeşlerim. Dinimiz o kadar geniş kapsamlı bir hayat modeli sunuyor ki; hayatımızın her alanında dinimizin belirlemiş olduğu bir yaşam modeli örneğini görüyoruz.

Arkadaş ilişkilerimizde, ticaretimizde, ailemizde ve adım attığımız her alanda bu böyle.

Peygamberimiz sav.’in yaşantısı her anımızda bize örneklik teşkil ediyor.

İşte yaşamımızda bize örnek olan ve dinimizin bize öğrettiği bazı konular hakkında hadislerden bir kaç derleme.

Keyifli okumalar.

İŞÇİYE ÜCRETİNİ VERMEK

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) işçiye hakkının bir an önce verilmesini teşvik etmiştir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ücretliye/işçiye hakkını, teri kurumadan önce verin!” İbni Mace

KOMŞUYA EZİYET ETMEMEK, MİSAFİRE İKRAM, HAYIR KONUŞMAK

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna eziyet etmesin! Allah’a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun! Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun!’ buyurdu.” Buhari 13/6099, Müslim 75/47, İbni Mace 3971

SAÇ BOYAMA

Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Mekke’nin fethedildiği gün Ebu Bekir (Radiyallahu Anh), Ebu Kuhafe’yi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e getirdi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ebu Bekir (Radiyallahu Anh)’a:

−‘İhtiyarı evinde bıraksaydın, elbet biz ona gelirdik’ buyurdu.

Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) dedi ki:

−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu sözü, Ebu Bekir (Radiyallahu Anh)’a hürmeten söyledi.

Ebu Kuhafe İslam’a girdiğinde, saçı ve sakalı ağarmıştı.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Bu saç ve sakalları bir şeyle değiştirin! Ancak siyah renkten uzak durun!’ buyurdu.”

İbni Hibban 5472 Ebu Ya’la 2831 Hâkim 3/244, Ahmed 3/160

AĞAÇ DİKME

Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur’ buyurdu.”

Buhari 13/6005, Müslim 1552/8

BİZİ KANDIRAN BİZDEN DEĞİLDİR

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir yiyecek yığınına uğradı ve elini o yığına soktu. Parmaklarına ıslaklık isabet etti.

Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

–‘Ey yiyecek sahibi! Bu nedir?’ buyurdu.

–Mal sahibi:

–Ya Rasulallah! Ona yağmur isabet etti dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

–‘İnsanların görebilmesi için onu yiyeceğin üzerine koymalı değil miydin? Bizi kandıran bizden değildir’ buyurdu.”  Müslim

BAŞKASINA BENZEMEYİN

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bizden başkasına benzeyen bizden değildir! Yahudilere ve Hristiyanlara benzemeyin!”

Albânî Sahihu’l-Cami 5434

DİN NASİHATTİR

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bizden başkasına benzeyen bizden değildir! Yahudilere ve Hristiyanlara benzemeyin!”

Albânî Sahihu’l-Cami 5434

DUL VE FAKİR

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Dul kadınların ve bir günlük geçimleri olmayan fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüz oruç tutup, gece namaz kılan kimse gibidir’ buyurdu.” Buhari

DİKKAT ET ONLAR SAPIKTIR

Amir bin Abdullah bin Zübeyr (Radiyallahu Anhuma) şöyle demiştir:

“Babamın yanına geldim bana:

−‘Nerdeydin?’ diye sordu.

Bende:

−‘Kendilerinden daha hayırlısını görmediğim, Kur’an’ı Kerim’i okuyan bir gurup buldum. Onlardan birini Allah korkusu o kadar kaplamıştı ki, cezbeye geliyordu. Onlarla birlikte oturdum dedim.’

Bunun üzerine babam:

−‘Bundan sonra onlarla beraber oturma! Dikkat et! Onlar sapıktır! İnsanları saptırıyorlar!’ dedi ve babam şöyle dedi:

−Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i Kur’an’ı Kerim okurken gördüm. Ebu Bekir ve Ömer (Radiyallahu Anhuma)’yı da Kur’an’ı Kerim okurken gördüm. Hiçbirisinde bu cezbe halini görmedim. Sen bu gurubun, Allah’tan, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Ebu Bekir ve Ömer (Radiyallahu Anhuma)’dan daha fazla korktuğunu mu zannediyorsun? Babamın dediklerinin doğru olduğunu anladım ve onları terk ettim!”

Hâkim el-Müstedrek

Bir yanıt yazın